France Telecom zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Telekomunikacji Polskiej S.A. do 50,67%, podała spółka w komunikacie. Zwiększenie udziału France Telecom w TP S.A. nastąpiło w wyniku umorzenia akcji własnych.

"W wyniku zarejestrowania przez Sąd (...) umorzenia 23.291.542 akcji własnych TP S.A., dokonanego na podstawie uchwały WZA (...), France Telecom, posiadający 664.999.999 akcji Spółki, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym TP S.A. do 50,67%, co stanowi 50,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu" - głosi komunikat.

Przed umorzeniem akcji France Telecom posiadał 664.999.999 akcji TP S.A. uprawniających do wykonania 664.999.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 49,79% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 49,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Reklama

TPSA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce pod marką Orange. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.