"W wyniku zarejestrowania przez Sąd (...) umorzenia 23.291.542 akcji własnych TP S.A., dokonanego na podstawie uchwały WZA (...), France Telecom, posiadający 664.999.999 akcji Spółki, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym TP S.A. do 50,67%, co stanowi 50,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu" - głosi komunikat.

Przed umorzeniem akcji France Telecom posiadał 664.999.999 akcji TP S.A. uprawniających do wykonania 664.999.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 49,79% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 49,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TPSA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce pod marką Orange. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.