Telekomunikacją Polska (TPSA) spełniła prawie wszystkie wymagania w obszarze inwestycji wynikające z porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), wynika z raportu audytora ATKearney na temat realizacji porozumienia, opublikowanego przez UKE. Porozumienie UKE z TPSA w tej sprawie kończy się 31 marca br.

"Na dzień audytu TP spełniła prawie wszystkie wymagania w obszarze inwestycji, z uwzględnieniem zmian harmonogramu produkcji przyjętych decyzją KS z dnia 30.01.2012. TP raportuje wykonanie inwestycji w linie szerokopasmowe w liczbie 1.290.289 na dzień 31 marca 2013 wobec 1.200.000 linii wymaganych na koniec I kwartału 2013" - czytamy w raporcie.

Spełnione zostały również wymagania dotyczące przepływności budowanych w tym okresie linii, z których 94,5% posiada przepływność większą lub równą 6 Mb/s, w tym 18,6% przepływność co najmniej 30 Mb/s.

"Na dzień audytu, TP spełniła wymagania w zakresie inwestycji w obszarze tzw. 'białych plam', gdyż do 31 marca 2013 TP zbudowała 156,8 tys. linii na obszarach "białych plam", wobec 150 tys. linii wymaganych do końca 2012 roku (w tym również do końca I kwartału 2013)" - czytamy dalej.

TPSA spełniła wymaganie realizacji inwestycji pozwalających na uruchomienie do końca marca 201 roku 220 tys. łączy o przepustowości powyżej 30 Mb/s zgodnie z harmonogramem. Na dzień 31 marca 2013 roku zrealizowano inwestycje w zakresie prawie 240 tys. linii spełniających wymagane parametry przepustowości.

Audytor zwraca uwagę, że TPSA nie spełniła wymagań porozumienia w zakresie osiągnięcia celu inwestycyjnego w segmencie małych i średnich miast (niedobór 49,3 tys. linii, 10% celu inwestycyjnego). Zaznacza jednak, że niedobór inwestycji w małych i średnich miastach został zbilansowany nadwyżką inwestycji na terenach wiejskich (34 tys. linii) i znaczną nadwyżką w aglomeracjach (106 tys. linii), większą niż zakładana liczbą inwestycji w technologii FTTx i przekroczeniem nadrzędnego celu inwestycyjnego na poziomie 1,2 mln linii.

"W związku z uwzględnieniem uwag audytora w trakcie badania oraz pozytywną ogólną oceną spełniania przez TP wymagań zawartych w §10 oraz załączniku nr 8 do Porozumienia, a także wykonaniem deklaracji inwestycyjnej przez TP, nie zdefiniowano dodatkowych rekomendacji" - konkluduje ATKearney.

W wyniku porozumienia między UKE a TPSA regulator rynku zawiesił proces podziału spółki na część detaliczną i hurtową. Natomiast TPSA zobowiązała się do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego a także wprowadzenia zasad, które uniemożliwią dyskryminację operatorów alternatywnych (OA) w stosunku do działu detalicznego grupy.