W przyjętej pod koniec kwietnia aktualizacji programu konwergencji rząd założył wzrost PKB w 2013 r. na poziomie 1,5% (wobec zapisanych w budżecie 2,2%) i na 2,5% na 2014 r.

W całym 2013 r. analitycy MG spodziewają się, że spożycie ogółem wzrośnie o 1,1% (wobec 0,6% wzrostu w ub.r.), podobnie jak spożycie indywidualne (wobec 0,8% w ub.r.). Według nich, nakłady brutto na środki trwałe spadną w tym roku o 0,7% po spadku o 0,8% w ub.r.

Zdecydowany spadek inflacji

Resort prognozuje spadek średniorocznej inflacji CPI do 1,2% w 2013 r. z 3,7% w ub.r.; spodziewa się także deflacji PPI na poziomie 1,4% wobec 3,3% inflacji w ub.r.

Bezrobocie właściwie bez zmian

Według analityków ministerstwa, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie na koniec br. 13,8% wobec 13,4% rok wcześniej i w porównaniu do 14,0% na koniec kwietnia 2013 r.