"Nawiązując do dzisiejszego artykułu w 'Dzienniku Gazecie Prawnej' o przetargu na częstotliwości z zakresu 1800 MHz, informujemy, że Polkomtel nie otrzymał z Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji w przedmiocie swojego wniosku o unieważnienie przetargu" - głosi komunikat.

"Jednocześnie cieszy nas deklaracja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, że Urząd 'dogłębnie przeanalizował rynek'. Skoro według Urzędu taka analiza istnieje, to dla dobra postępowania przetargowego i rozstrzygnięcia wszelkich niejasności, wskazanym wydaje się być niezwłoczne ujawnienie przez Urząd wspomnianej 'dogłębnej analizy'" - czytamy dalej.

Polkomtel przypomina, że wystąpił do UOKiK z listą ponad 20 pytań i zagadnień dotyczących przetargu na częstotliwości z zakresu 1800 MHz.

"Wątpliwości przede wszystkim budzi faworyzowanie zarówno przez UOKiK, jak i UKE operatorów sieci T-Mobile i Orange, pomimo iż są to podmioty współpracujące ze sobą i posiadające łącznie około 60% rynku w Polsce. Liczymy m.in. na to, że UOKiK odpowie, na jakiej podstawie uznał, że współpraca T-Mobile (Grupa Deutsche Telekom) i Orange (Grupa France Telecom), posiadających łącznie około 60% polskiego rynku, jest dla konkurencji bardziej korzystna niż współpraca Polkomtelu i Grupy Midas, mających około 30% udziału w rynku. Termin odpowiedzi na nasz wniosek do UOKiK upływa jutro" - czytamy dalej.

Na początku marca Polkomtel złożył wniosek o unieważnienie całego przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego internetu (LTE). Zastrzeżenia spółki budziła kwestia odrzucenia oferty nr 2 Polkomtelu z powodu braku pieczątki. Polkomtel uważa, że uczestnicy przetargu traktowani byli nierówno. Według telekomu, dokumentacja przetargowa UKE od początku faworyzowała jedne podmioty kosztem innych.

Wcześniej Sferia zapowiadała złożenie wniosku o unieważnienie przetargu.

UKE podał w połowie lutego, że w przetargu na rezerwacje częstotliwości z pasma 1800 MHZ dla mobilnych usług szybkiego internetu najwyżej ocenione zostały oferty P4 i PTC. Budżet państwa z tytułu opłat za dokonanie rezerwacji może zasilić kwota nawet ponad 950 mln zł.