Wydane decyzje są efektem kontroli Prezes UOKiK, która odbyła się w pierwszej połowie 2012 roku. Sprawdzano wzorce umów, sposoby prowadzenia prezentacji oraz informacje na stronach internetowych i te przekazywane konsumentom przez przedsiębiorców, którzy sprzedają produkty poza siedzibą przedsiębiorcy – czyli przez akwizytorów. Prezes UOKiK wszczęła 24 postępowania i skierowała do sądu 10 pozwów o uznanie stosowanych postanowień za niedozwolone.

W efekcie przeprowadzonych działań Prezes UOKiK wydała 13 decyzji – z czego 10 przedsiębiorców zobowiązało się do zmiany praktyk, na jednego nałożono karę finansową w wysokości 8 052 zł.

Utrudnianie odstąpienia od umowy

Prezes UOKiK najczęściej kwestionowała praktyki, które w rzeczywistości utrudniały konsumentom odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. Przedsiębiorcy nie wręczali konsumentom obowiązkowego formularza odstąpienia od umowy, albo informowali o tej możliwości bardzo małą, trudną do odczytania czcionką. W związku z tym klienci firm prowadzących sprzedaż w formie akwizycji, którymi bardzo często sa osoby starsze, mogli nie wiedzieć o wszystkich przysługujących im w takiej sytuacji prawach. Warto przypomnieć, że zawierając umowę z akwizytorem mamy prawo odstąpienia od niej w ciągu 10 dni, korzystając z tego prawa, nie ponosimy żadnych kosztów. Przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o tej możliwości oraz wręczyć formularz odstąpienia od umowy.

Z niektórych przeanalizowanych przez Urząd wzorców umów wynikało także, że konsument, który chciałby skorzystać z prawa do zwrotu towaru musiałby zrobić to osobiście w siedzibie przedsiębiorcy. Tymczasem zgodnie z prawem, tak samo skuteczne jest odesłać odesłanie towaru wraz z pisemną informacją o swojej decyzji.

Gwarancja i reklamacja

Przedsiębiorcy zaniedbali także obowiązek informacyjny - nie stosowali wymaganych przez ustawę o sprzedaży konsumenckiej pouczeń, że gwarancja nie ogranicza praw konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. W związku z tym klient mógłby nie wiedzieć, że oprócz uprawnień wynikających z gwarancji może skorzystać z innej drogi dochodzenia roszczeń.

Działania UOKiK

Prezes Urzędu do tej pory zakończyła 13 postępowań administracyjnych ze wszczętych 24. Cieszy fakt, że większość przedsiębiorców zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk – pozwoliło to na szybsze wyeliminowanie nieprawidłowości. 11 postępowań administracyjnych jest nadal w toku.

Rozstrzygnięcia UOKiK dotyczą:

ACN COMMUNICATIONS Polska we Wrocławiu, decyzja nr RŁO 22/2013 – zobowiązanie do zmiany praktyk
AMC Alfa METALCRAFT Corporation w Warszawie, decyzja nr RŁO 16/2013 – zobowiązanie do zmiany praktyk
AVENA w Krakowie, decyzja nr RŁO 12/2013 – zobowiązanie do zmiany praktyk
BECK IMPERIAL w Warszawie, decyzja nr RŁO 40/2012 – zobowiązanie do zmiany praktyk
BENEDICA w Jeleniej Górze, decyzja nr RŁO 19/2013 – zobowiązanie do zmiany praktyk
BIOMED w Dobieżynie, decyzja nr RŁO 11/2013 – zobowiązanie do zmiany praktyk
DAN WITA w Grodzisku Mazowieckim, decyzja nr RLU 22/2012 - zaniechanie praktyki, nałożono karę finansową 8.052 zł
HARMEDY w Buku, decyzja nr RŁO 17/2013– zobowiązanie do zmiany praktyk
OGRÓD ZDROWIA w Gorzowie Wielkopolskim, decyzja nr RŁO 10/2013 – zobowiązanie do zmiany praktyk
SWISAMED w Małdytach, decyzja nr RŁO 13/2013– zobowiązanie do zmiany praktyk
VITALISEUR w Jabłonowie Pomorskim, decyzja nr RŁO 9/2013 – umorzenie
VORWERK we Wrocławiu, decyzja nr RŁO 3/2013 – zobowiązanie do zmiany praktyk
WELMAX s w Poznaniu RŁO 20/2013- zaniechanie praktyki. Nie nałożono kary ze względu na niski przychód