Jednocześnie Fitch podtrzymał krótkoterminowy rating suwerenny dla walut obcych na poziomie F1 i pułap ratingów na poziomie AAA.

Decyzje te stanowią zakończenie przeglądu ratingów rozpoczętego 22 marca br. Jednocześnie usunięto je z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Poprzednia negatywna perspektywa ratingów Wielkiej Brytanii została nadana 14 marca 2012 r.