Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Bank Anglii ostatnio zmienił poziom stóp procentowych w marcu 2009 r. (była to obniżka o 50 pb).