Fitch Ratings potwierdził krajowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie AAA(pol). Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja w komunikacie.

Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy AAA(pol) dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu.

"Rating Warszawy odzwierciedla bardzo wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia, dobrze rozwiniętą oraz zdywersyfikowaną gospodarkę oraz bazę podatkową, a także prognozowany stabilny poziom zadłużenia Miasta w latach 2013-2015" - głosi komunikat.

Rating bierze również pod uwagę oczekiwaną poprawę wyników operacyjnych Warszawy w związku z podejmowanymi przez miasto działaniami mającymi na celu racjonalizację wydatków operacyjnych, chociaż wyniki te pozostaną nadal słabsze niż w innych porównywalnych miastach. Rating odzwierciedla także dalszy wzrost zobowiązań pośrednich miasta, dodała agencja.

"Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w średnim okresie wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne dzięki spodziewanej poprawie wyników operacyjnych Miasta oraz nadal wysokim, chociaż malejącym poziomem gotówki na jego rachunkach" - czytamy dalej.

Fitch podkreśla, że wysoki poziom środków na rachunkach miasta stanowi pozytywny czynnik ratingu. W 2012r. gotówka na rachunkach trzykrotnie przewyższała obsługę zadłużenia. "Chociaż Miasto może wykorzystać cześć wolnych środków na finansowanie deficytu budżetowego w latach 2013-2014, to jednak pozostaną one nadal wysokie, na poziomie około 1 mld zł" - napisała agencja.

Fitch pozytywnie ocenia zarządzanie długiem przez miasto. Agencja spodziewa się, że zadłużenie Miasta będzie pozostawać na stabilnym poziomie w latach 2013-2015 i nie przekroczy 55% dochodów bieżących. Na koniec 2012r. wyniosło ono 5,7 mld zł, tj. 54% dochodów bieżących. Po uwzględnieniu 1,5 mld zł gotówki, zadłużenie netto wynosiło 4,2 mld zł, tj. umiarkowane 40% dochodów bieżących.