Mediana prognoz dotyczących wzrostu PKB w 2013 r., w badaniach przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w marcu, wynosi 1,5%, wynika z raportu NBP. Mediana prognoz na 2014 r. wynosi 2,5%.

"Eksperci w niewielkim stopniu zmienili swoje prognozy dynamiki PKB na lata 2013-2014. Punktowe prognozy centralne dynamiki PKB dla tych horyzontów znajdują się, odpowiednio, w przedziałach: 1,2%-2,1% oraz 1,7%-3,5%" - czytamy w raporcie.

W grudniowej rundzie prognoz mediana wzrostu PKB na lata 2013-2014 wynosiła odpowiednio: 1,5% i 2,6%.

Po raz pierwszy są prezentowane prognozy na 2015 r. Zakres prognoz centralnych dla tego horyzontu to 2,0%-4,1%, zaś mediana wynosi 3,2%.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.