Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) nieznacznie obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla świata, USA i strefy euro w porównaniu do swoich oczekiwań ze stycznia.

"Globalne perspektywy gospodarcze znowu poprawiły się, ale droga do odbicia w gospodarkach rozwiniętych pozostanie wyboista" - głosi raport.

Fundusz oczekuje, że aktywność gospodarcza w krajach rozwiniętych będzie stopniowo poprawiać się, począwszy od II poł. 2013 r.

Globalny wzrost wyniesie 3,3 proc. w 213 r.

Obecnie Fundusz prognozuje, że wzrost globalny wyniesie 3,3% w 2013 r. (spadek o 0,2 pkt wobec prognozy styczniowej) i 4,0% w 2014 r. (bez zmian wobec stycznia) w porównaniu do 3,2% odnotowanych w 2012 r.

Prognozy dla USA mówią o wzroście na poziomie 1,9% w 2013 r. (spadek o 0,2 pkt wobec stycznia) i 3,0% w 2014 r. (spadek o 0,1 pkt) wobec 1,2% w 2012 r.

MFW spodziewa się, że PKB strefy euro spadnie w tym roku o 0,3% (spadek o 0,2 pkt wobec styczniowych prognoz), zaś w 2014 r. wzrośnie o 1,1% (bez zmian wobec stycznia) w porównaniu do spadku o 0,6% w ub.r.