Wzrost gospodarczy Polski będzie słabł w tym roku, ale już w 2014 r. zacznie się poprawa, wynika z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Fundusz obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok do 1,2% z 1,7% oczekiwanych w styczniu, zaś na 2014 r. - odpowiednio: do 2,2% z 2,3%.

W listopadzie ub.r. MFW spodziewał się, że PKB Polski wzrośnie o 2,25% w 2012 r. i o 1,75% w 2013 r., a w na początku października prognozował odpowiednio: 2,4% i 2,1%.

MFW spodziewa się, że PKB Polski w 2018 r. wzrośnie o 3,7%.

Mniejszy popyt wewnętrzny, eksport, mniej unijnych funduszy

"Wzrost Polski spowolni dalej do 1.25% w 2013 r., by przyspieszyć do 2,25% w 2014 r., ze względu na osłabioną konsumpcję prywatną, kruchy popyt ze strony głównych partnerów handlowych w sercu Europy, a także na dalszy spadek inwestycji publicznych finansowanych ze środków unijnych" - głosi raport "World Economic Outlook. April 2013".

Dla całej Wschodzącej Europy (łącznie z Turcją) prognoza MFW opiewa na 2,2% wzrostu PKB w 2013 r. i 2,8% w 2014 (wobec 1,6% w ub.r.).

W przypadku Polski, Fundusz spodziewa się spadku inflacji średniorocznej do 1,9% w 2013 r. z 3,7% w ub.r., a potem lekkiego wzrostu do 2,0% w 2014 r. (i do 2,5% w 2018 r.). Z kolei inflacja na koniec roku ma sięgnąć 2,0% w tym i przyszłym roku (wobec 2,4% na koniec ub.r.).

Stopa bezrobocia w 2013 i 2014 - 11 proc.

MFW prognozuje też, że stopa bezrobocia w Polsce wzrośnie do 11,0% w 2013 i 2014 r. z ubiegłorocznych 10,3%.

Deficyt na rachunku obrotów bieżących ma wynieść - według prognoz Funduszu - odpowiednio: 3,6% PKB w tym roku (tj. tyle samo, co w ub.r.), 3,5% PKB w 2014 r. oraz 3,6% PKB w 2018 r.