"Eksperci w niewielkim stopniu zmienili swoje prognozy dynamiki PKB na lata 2013-2014. Punktowe prognozy centralne dynamiki PKB dla tych horyzontów znajdują się, odpowiednio, w przedziałach: 1,2%-2,1% oraz 1,7%-3,5%" - czytamy w raporcie.

W grudniowej rundzie prognoz mediana wzrostu PKB na lata 2013-2014 wynosiła odpowiednio: 1,5% i 2,6%.

Po raz pierwszy są prezentowane prognozy na 2015 r. Zakres prognoz centralnych dla tego horyzontu to 2,0%-4,1%, zaś mediana wynosi 3,2%.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.