Szybki rozwój największych gospodarek świata - to najnowsza prognoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na ten rok. Wobec całej strefy euro OECD pozostaje pesymistyczna.

W pierwszym kwartale tego roku gospodarki państw G7 rozwijały się w tempie 2,4 procent rocznie - to znacznie lepiej niż pod koniec zeszłego roku, kiedy to wskaźniki były ujemne.

Najlepszą perspektywę rozwoju mają Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy (odpowiednio 3,5 %, 3,2%, 2,3% w pierwszym kwartale); najgorszą - Włochy i Francja.

Cała strefa euro będzie powoli wychodziła z kryzysu - stwierdza raport OECD. Choć Niemcy czy Brytyjczycy poradzą sobie dość dobrze, reszta krajów eurostrefy musi liczyć się z powolnym lub ujemnym wzrostem gospodarczym w tym roku.

Państwa grupy G7 to: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Japonia, Kanada i USA.