Bankowcy z większym optymizmem patrzą w przyszłość. W marcu poprawę sytuacji ekonomicznej ekonomicznej odnotowano w co czwartym banku, a w co trzeciej placówce oczekuje się poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych miesięcy - wynika z badania TNS Polska przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Widać poprawę na rynku depozytów złotowych, ale tylko wśród klientów indywidualnych. Wyraźnie poprawiła się ocena sytuacji na rynku kredytów złotowych.

Poza tym, w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł odsetek placówek deklarujących obniżenie oprocentowania kredytów.

Sondaż przeprowadzono w dniach od 8 do 18 marca w 200 placówkach bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych