Główne przyczyny poprawy oceny wiarygodności kredytowej to silne i zrównoważone odbicie gospodarcze oraz średniookresowe perspektywy wzrostu PKB Łotwy, jak również znacząca poprawa w finansach publicznych kraju, podano w materiale.

"Realny wzrost PKB wyniósł średnio 5,5% w ostatnich dwóch latach, a Moody's spodziewa się, że wzrost będzie nadal przewyższał wyniki większości krajów UE - i wyniesie 3,75% w 2013 r." - głosi komunikat.