Długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) tych spółek to odpowiednio: PKN Orlen: BB+ z perspektywą pozytywną, MOL: BBB-, stabilna; PGE: BBB+, stabilna, Tauron: BBB, stabilna; Energa: BBB, stabilna.