O 14,3 proc. obniżyła się rata 30-letniego kredytu hipotecznego w złotych od wakacji ubiegłego roku. Przy pożyczce na kwotę 300 tys. zł oznacza to, że miesięczna rata jest niższa o 275 zł. Wszystko dzięki temu, że od sierpnia ubiegłego roku stawki WIBOR systematycznie spadają. Ta 3-miesięczna, będąca najpopularniejszym wskaźnikiem do wyznaczania oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych, od szczytu obniżyła się o 143 punkty bazowe. Korzystają na tym kredytobiorcy, którzy z każdą aktualizacją oprocentowania płacą niższe raty. Marcowa obniżka stóp procentowych (piąta z kolei) ze względu na wysokość obniżki (0,5 pkt proc.) wróży dalsze spadki stawek WIBOR i wysokości rat kredytowych.

Warto jednak pamiętać, że to teoretyczne wyliczenia, bo w każdym banku skala obniżek i czas ich wejścia w życie będzie inne. Instytucje mają bowiem własne wzory na wyliczanie oprocentowania, czasem jego aktualizacja ma miejsce co miesiąc, a czasem co trzy miesiące. Obniżki ze stycznia, lutego i marca zostaną uwzględnione w oprocentowaniu kredytów dopiero na początku kwietnia.

Aktualna sytuacja sprzyja nie tylko osobom spłacającym kredyty, ale i tym potencjalnie nimi zainteresowanym. Z jednej strony niższa rata zwiększa dostępność kredytów, a z drugiej rośnie dzięki temu zdolność kredytowa. To pocieszenie dla osób chcących zaciągnąć kredyt, bo sytuacja na rynku nie jest dla nich sprzyjająca – banki zdecydowanie częściej podnoszą marże niż je obniżają i żądają wkładu własnego (do 20 proc.). Na szczęście dla kredytobiorców podwyżki marż fundowane im przez banki są mniej znaczące niż obniżki WIBOR-u – w efekcie oprocentowanie nowych kredytów spada.

Z notowań kontraktów terminowych FRA wynika, iż rynek oczekuje dalszego spadku stawek WIBOR, choć jego dynamika w ostatnich tygodniach zwolniła. Jednak dzisiejsza decyzja Rady i obniżka stóp procentowych o 50 p.b. powinna znów tempo spadków przyśpieszyć. Według obecnych stawek kontraktów FRA, na wiosnę WIBOR 3M ma spaść poniżej 3,60 proc., ale warto zaznaczyć, że to czysta teoria, a notowania kontraktów zmieniają się w zależności od sytuacji na rynku.

Marcin Krasoń