Przedłużenie (i zwiększenie) na kolejne dwa lata elastycznej linii kredytowej (FCL) dla Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) będzie wsparciem dla strategii makroekonomicznej Polski i dla jej finansów zewnętrznych, uważa Moody's Investors Service.

"Przedłużenie FCL daje Polsce (A2 stabilna) dalszy bezwarunkowy dostęp do funduszy na wypadek szoków w bilansie płatniczym, stanowiąc dodatkowe wsparcie dla finansów zewnętrznych kraju. Nowa dwuletnia linia kredytowa będzie wspierać ogólną strategię makroekonomiczną Polski, stanowiąc 'poduszkę' na wypadek ryzyk dla bilansu płatniczego" - napisała agencja w komunikacie.

Na początku tego tygodnia Rada Wykonawcza MFW zatwierdziła wniosek polskich władz o przedłużenie elastycznej linii kredytowej (FLC) na kolejne dwa lata (poprzednia linia kończyła się w styczniu 2013 r.) i zwiększyła jej wysokość do ok. 33,8 mld USD z ok. 30,0 mld USD.