Wzrost gospodarczy Polski będzie słabł w tym roku, ale już w 2014 r. zacznie się poprawa, wynika z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Fundusz prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 2,2% w 2012 r., 1,7% w 2013 r. i 2,3% w 2014 r.

W listopadzie ub.r. MFW spodziewał się, że PKB Polski wzrośnie o 2,25% w 2012 r. i o 1,75% w 2013 r., a w na początku października prognozował odpowiednio: 2,4% i 2,1%.

"Oczekuje się, że gospodarka jeszcze bardziej spowolni w 2013 roku. Przy spowolnieniu aktywności gospodarczej u głównych partnerów handlowych (np. w Niemczech), prognozuje się spowolnienie wzrostu PKB do 2,2% w 2012 r. i dalej do 1,7% w 2013 r (co oznacza obniżkę wobec prognoz zawartych w 'October 2012 WEO')" - głosi raport.

MFW spodziewa się, że firmy będą w dalszym ciągu odkładać na później inwestycje i decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników. Podkreśla, że już widoczne są skutki spadku inwestycji publicznych.

"Konsumpcja gospodarstw domowych pozostanie niemrawa, odzwierciedlając niekorzystne warunki na rynku pracy i zacieśnienie zasad udzielania kredytów. Ospały popyt krajowy powinien zmniejszać wzrost importu, pomagając utrzymać deficyt na rachunku obrotów bieżących poniżej 4% PKB" - czytamy dalej w dokumencie.

MFW prognozuje, że popyt krajowy nie zmieni się w 2012 r., a w 2013 r. wzrośnie o 1,2%. Deficyt C/A według Funduszu utrzyma się na poziomie 3,7% PKB w 2012 i 2013 r.

W najnowszym raporcie, związanym z przedłużoną niedawno Polsce elastyczną linią kredytową (FCL), Fundusz podał także prognozy na kolejne lata. Według nich, polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,0% w 2015 r., 3,4% w 2016 r. i 3,5% w 2017 r.