Międzynarodowy Fundusz Walutowy zamierza na początku 2013 roku odnowić elastyczną linię kredytową dla Polski przyznaną dwa lata temu w kwocie 30 mld dolarów (19,2 mld SDR) – oświadczył członek kierownictwa Funduszu.

Polska dalej prowadzi silną politykę ekonomiczną, ustala wiarygodne cele inflacyjne, posiada skuteczny system nadzoru finansowego oraz opowiada się za zdrową polityką fiskalną – podkreślił David Lipton, zastępca dyrektora zarządzającego MFW.

Obecnie polska gospodarka zwalnia i należy się spodziewać dalszego spowolnienia w 2013 roku. Dlatego podzielam opinię polskich władz – argumentował przedstawiciel MFW - ze nowe porozumienie w sprawie elastycznej linii kredytowej, FCL, może odegrać kluczową rolę w podtrzymaniu zaufania inwestorów w sytuacji niekorzystnych zewnętrznych zagrożeń. Lipton zapowiedział szybkie sfinalizowanie formalności, związanych z odnowieniem linii kredytowej dla naszego kraju.

Elastyczna linia kredytowa jest przyznawana przez MFW dla państw o zdrowych fundamentach gospodarczych i jest na ogół traktowana, jako zabezpieczenie na wypadek niekorzystnych trendów w gospodarce i na rynkach finansowych. Kraj-beneficjant w każdej chwili może sięgnąć po przyznane mu fundusze. Polska z FCL jeszcze nie korzystała.