Poprawę koniunktury sygnalizuje 7% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40% (w grudniu odpowiednio 7% i 42%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał GUS.

"Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w styczniu nieco mniej pesymistycznie niż w grudniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są nieco mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, natomiast odpowiednie diagnozy są bardziej pesymistyczne od ocen zgłaszanych w grudniu" - głosi komunikat.

Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w grudniu, dodał GUS.

Przedsiębiorcy zgłaszają w styczniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 65% (70% w analogicznym miesiącu ub. r.), podano także w materiale.