"W styczniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż w styczniu i grudniu ub. r., oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają tylko podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (choć mniej korzystne od formułowanych w styczniu i grudniu zeszłego roku) oraz informacja i komunikacja (oceny są lepsze niż przed miesiącem, ale mniej pozytywne od sygnalizowanych przed rokiem)" - głosi komunikat.

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 13 (przed miesiącem minus 15).

W przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ten kształtuje się na poziomie minus 10 (przed miesiącem minus 20).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 9 (przed miesiącem plus 5).

Wskaźnik ten w przypadku sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21 ( przed miesiącem plus 22), poinformował GUS.