Prognozy wartości zamówień, skali produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej w budownictwie są ciut lepsze niż w grudniu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych. W przemyśle przetwórczym klimat jest negatywny. Portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć. 

W handlu detalicznym nastroje są niedobre i gorsze niż w grudniu. Jednostki zapowiadają, że ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć. Z kolei większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie.