Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 1,5% w 2013 roku z 2,2% szacowanych w 2012 roku, prognozuje Bank Światowy. W czerwcu ub.r. instytucja spodziewała się, że PKB Polski wzrośnie o 2,9% w 2012 roku i o 3,2% w 2013 roku (wobec 4,3% w 2011 r.).

Bank Światowy obniżył też prognozy dla całego regionu EU11 (obejmującego 10 tzw. nowych członków UE z Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej plus Chorwację, która ma wejść do UE 1 lipca br.). Obecnie wzrost PKB za 2012 rok szacuje na 0,9% (wobec 1,5% prognozowanych w czerwcu), a w 2013 roku spodziewa się wzrostu o 1,3% (wobec 2,5% w czerwcowej prognozie).

"Na koniec 2012 roku perspektywy dla EU11 wydają się słabsze niż sześć miesięcy temu. W szczególności wciął słaba sytuacja gospodarcza w strefie euro i ostatnie obniżki prognoz gospodarczych dla ważnych partnerów handlowych krajów EU11 (np. Niemiec, ale także Szwecji, Finlandii) sprawiły, że aktywność gospodarcza w regionie była słabsza od oczekiwanej. W rezultacie obniżyliśmy prognozę wzrostu dla EU11 na 2013 rok z 2,5% oczekiwanych w czerwcu 2012 roku do 1,3% obecnie" - czytamy w styczniowym dokumencie "EU11 Regular Economic Report".

Instytucja napisała, że w jej bazowym scenariuszu - zakładającym przeprowadzenie reform w strefie euro i uniknięcie "wyzwań fiskalnych" w USA - region EU11 odnotuje niewielkie ożywienie w 2013 roku. Bank Światowy spodziewa się, że w 2012 roku kraje EU11 odnotują "umiarkowany wzrost", podczas gdy w strefie euro będzie panować recesja.