PKP Intercity po raz pierwszy w swojej historii zostało ocenione przez Fitch Ratings. Przewoźnik otrzymał długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB -” i długoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie „BBB”.

Fitch nadał także spółce długoterminowy rating na skali krajowej na poziomie „A (pol)”. Perspektywa ratingów została określona przez Fitch Ratings jako stabilna – podaje serwis prasowy PKP IC.

To dobra wiadomość dla spółki, która zamierza podpisać ze Skarbem Państwa umowę o udzielenie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Rating PKP Intercity oparty na ocenie indywidualnej (bez uwzględnienia wsparcia Skarbu Państwa) jest oceniany na poziomie odpowiadającym kategorii „B”. Wynika to z dużego, finansowanego częściowo długiem, planu inwestycyjnego, który powodować będzie osłabienie oczekiwanych wyników spółki w latach 2013-15. Rating na poziomie „BBB ” to dla rynku informacja, że firma może wyemitować obligacje o dobrej jakości kredytowej, a sam emitent dysponuje zadowalającą zdolnością do obsługi swoich zobowiązań.

„Ocena przyznana przez renomowaną agencję ratingową jest nie tylko dla nas bardzo pozytywnym sygnałem, ale również istotnie obniża koszty gwarancji Skarbu Państwa. To także ważny sygnał dla całego sektora finansowego, wskazujący że jesteśmy poważnym i wiarygodnym partnerem biznesowym” – mówi Paweł Hordyński, członek zarządu ds. finansowych PKP Intercity – „Wierzymy, że w przyszłości osiągniemy wyższy rating, jednak na razie w związku z inwestycjami w sferze taboru w istotny sposób wzrosną spółce wskaźniki zadłużenia. Jednocześnie należy pamiętać, iż dzięki temu jesteśmy istotnym beneficjentem dotacji unijnych”.

Jak podaje w uzasadnieniu agencja Fitch, Polski rząd ma duży wpływ na działalność operacyjną PKP Intercity, między innymi poprzez opracowywanie długoterminowej strategii dla sektora kolejowego oraz akceptację wydatków inwestycyjnych i planów finansowania spółki. Plan wydatków inwestycyjnych PKP Intercity, który określono na lata 2013 -2015 na poziomie 4,1 mld zł, stanowi część rządowego programu modernizacji polskiego sektora kolejowego przy wykorzystaniu synergii dostępnych środków unijnych, finansowania zewnętrznego oraz źródeł własnych.

Obecnie największym partnerem PKP Intercity w zakresie wsparcia kredytowego jest Europejski Bank Inwestycyjny. Na koniec września 2012 roku, 50 mln euro pożyczki z EBI – gwarantowanej przez państwo – stanowiło 37 proc. całego zadłużenia spółki.

Skarb Państwa jest właścicielem 65.7 proc. udziałów PKP IC. Pozostałą częścią dysponuje należące w całości do państwa PKP S.A. W sierpniu 2012 roku Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP) w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)”.