Agencja potwierdziła rating, gdyż w jej ocenie profil kredytowy nowego, połączonego banku jest zasadniczo zgodny z tym przed koncentracją z Kredyt Bankiem, choć nieznacznie słabszy. Fitch potwierdził wszystkie wcześniejsze oceny wydane dla BZ WBK.

Na początku stycznia br. połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Połączony bank będzie funkcjonował jako Bank Zachodni WBK. Będzie to trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów.