Zgodnie z nowymi przepisami, agencje ratingowe będą musiały oceniać stan finansów danego państwa według określonego planu a nie jak do tej pory bez uprzedzenia i w ostatniej chwili. Państwa otrzymają możliwość przygotowania się do oceny. Ograniczona zostanie także ilość krajów ocenianych w danym roku.
Zdaniem posłów kryzys zadłużenia w strefie euro pokazał, że oceny agencji ratingowych mają zbyt duży wpływ na sytuacje finansową danego kraju. Mogą wpływać na decyzje polityczne i prowadzić do spekulacji giełdowych.

Parlament Europejski chce także, aby agencje ratingowe ponosiły większą odpowiedzialność za swoje oceny. Musiałyby między innymi obowiązkowo uzasadniać swe decyzje i podawać źródła na podstawie których, zostały sporządzone ich raporty. Posłowie opowiedzieli się także za powołaniem unijnej agencji, która wydawać będzie niezależne oceny.

Największe agencje ratingowe pochodzą ze Stanów Zjednoczonych.