W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3-0,4% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna spadła o 2,6% w strefie euro i o 2,7% w Polsce, zaś w całej UE - o 1,3%. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,0-2,7% spadku r/r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna w listopadzie spadła o 6,4% w ujęciu miesięcznym, ale zwiększyła się o 2,4% r/r.