"Zarząd Euromark Polska informuje, iż w dniu 3 stycznia 2013 roku powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych po rozpoznaniu sprawy z wniosków Banku Millennium oraz spółki, postanowienia z dnia 31 grudnia 2012 roku o ogłoszeniu upadłości Spółki w celu likwidacji majątku" - czytamy w komunikacie.

Sąd wyznaczył sędzią-komisarzem SSR Przemysława Rogowskiego, a syndykiem masy upadłości Pawła Wietechę. Syndyk masy upadłościowej nie podjął decyzji o wstrzymaniu działalności operacyjnej prowadzonej przez spółkę, podano także.

W końcu października Euromark Polska rozpoczął rozmowy z trzema bankami finansującymi działalność spółki - Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska oraz BRE Bankiem w sprawie określenia dalszych warunków współpracy w związku z problemami spółki z terminową spłatą zobowiązań kredytowych. W listopadzie umowy kredytowe wypowiedział spółce Bank Millennium, a w grudniu uczynił to BRE Bank.

Euromark informował również, że jego spółka zależna Outdoor Brand Management Limited z siedzibą w Birmingham nie uiściła spłaty odsetek dla pożyczkodawcy - TMR Investments Limited, ten zaś nie skorzystał z przysługującego mu prawa do powołania zarządcy masy upadłościowej. Dlatego też spółka zawarła umowę sprzedaży praw do znaków towarowych, które stanowiły zabezpieczenie pożyczki. Marki Khyam, Wynnster, Campus oraz Planet Outdoor sprzedane zostaną po wartości rynkowej ok. 2,29 mln zł plus VAT.

Euromark Polska, właściciel marek Campus i Alpinus miał 45,51 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2011/2012 (1 września 2011 r. - 31 sierpnia 2012 r.) wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej.