Przewodniczący rady nadzorczej Euromark Polska w upadłości likwidacyjnej Peter Whiskerd-Węgorzewski wraz z pozostałymi członkami rady złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym, poinformował w komunikacie syndyk masy upadłościowej Euromark Polska.

„W uzasadnieniu rezygnacji Pan Peter Whiskerd wskazał, iż wziąwszy pod uwagę rezygnację Zarządu i pojmowanie swojej funkcji, jako wspierającej w stosunku do Zarządu, nie jest w stanie dłużej pełnić swoich obowiązków" – podano w komunikacie.

Oprócz przewodniczącego rady nadzorczej Petera Whiskerd-Węgorzewskiego, rezygnację złożyli wiceprzewodniczący Aleksander Romanowski oraz pozostali członkowie RN: Daniel Jagodziński, Teresa Warburton i Adam Piekarski.

„Pozostałe ww. osoby wskazały, iż rezygnacja spowodowana jest sytuacją uniemożliwiającą Radzie Nadzorczej wykonywanie jej obowiązków, przy czym Rada Nadzorcza rozumie powody rezygnacji zarządu spółki, a spadek wartości zasobów spółki w ciągu ostatnich 4-5 tygodni jak również brak postępu w kwestii sprzedaży przedsiębiorstwa odpowiedniemu podmiotowi, budzą wielkie zaniepokojenie" – podano także.

W poniedziałek rezygnację ze stanowiska złożył prezes spółki - Timothy Mark Roberts. Jako powód rezygnacji podał swoje obawy co do niezdolności spółki do utrzymania wartości swoich aktywów przy obecnej działalności oraz brak postępów w procesie sprzedaży spółki odpowiedniemu inwestorowi.

Na początku stycznia br. Sąd Rejonowy w Warszawie, na wniosek Banku Millennium, ogłosił upadłość likwidacyjną Euromark Polska.

Euromark Polska, właściciel marek Campus i Alpinus miał 45,51 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2011/2012 (1 września 2011 r. - 31 sierpnia 2012 r.) wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 92,47 mln zł wobec 109,20 mln zł rok wcześniej.