Drugiego dnia szczytu rozmowy koncentrowały się na rozszerzeniu UE. Przywódcy potwierdzili możliwą decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Serbią wiosną 2013 roku. Będzie ona uzależniona od raportu, który oceni, czy nastąpił postęp w normalizacji relacji Belgradu z byłą serbską prowincją Kosowem.