Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło, że do 17 grudnia zbiera uwagi w ramach konsultacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Według MAC, realizacja planu kosztować będzie minimum 8,5 mld zł. Do 2020 powszechny ma być dostęp o prędkości 30 Mbps, a dla przynajmniej 50 proc. gospodarstw domowych - 100 Mbps.

Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) to plan prac wspierających budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Zakłada m.in. upowszechnienie dostępu do internetu o prędkości minimum 2 Mbps (Megabity na sekundę - prędkość pobierania danych) do 2013 roku i przewiduje na ten cel konieczność wydania około 4,3 mld złotych. Dodatkowo, aby umożliwić wszystkim Polakom dostęp do internetu z prędkością minimum 30 Mbps do 2020 roku, potrzeba kolejnych 4,2 mld złotych. Aby w pełni zrealizować cele Europejskiej Agendy Cyfrowej trzeba wydać ok. 18-20 mld złotych.

Pieniądze na realizację planu pochodzić mają ze środków publicznych, funduszy unijnych oraz prywatnych firm. MAC podkreśla, że aby cel został zrealizowany konieczne jest kompleksowe podejście do problemu pobudzania inwestycji teleinformatycznych w Polsce m.in. przez wsparcie i koordynację projektów i programów inwestycyjnych oraz promocję współinwestycji - w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, wspólnych inwestycji kilku podmiotów prywatnych czy łączenia inwestycji telekomunikacyjnych z inwestycjami w innych dziedzinach.

NPS przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów sprzyjających inwestycjom w sieci szerokopasmowe. Chodzi tu np. o obowiązek wyposażania nowych budynków w nowoczesną instalację telekomunikacyjną, opracowanie przepisów technicznych określających lokalizację kanałów technologicznych w drogach publicznych czy coroczne przeglądy istniejących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych.

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dostęp do internetu z prędkością 2 Mbps i więcej ma obecnie 78 proc. Polaków. W ramach realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej wszyscy Polacy mają uzyskać możliwość skorzystania z tego typu łącz najpóźniej do 2015 roku. Do 2020 powszechny ma być dostęp o prędkości 30 Mbps, a dla przynajmniej 50 proc. gospodarstw domowych - 100 Mbps. Według danych MAC obecnie z tak szybkiego internetu (min. 30 Mbps) skorzystać może jedynie 4 proc. mieszkańców Polski. Jedno takie łącze internetowe przypada na 137 osób.