Napływ zagranicznego kapitału winduje ceny obligacji skarbowych, lecz nasza waluta wyraźnie traci na wartości.
Od ubiegłotygodniowej decyzji RPP rentowność obligacji 5-letnich spadła o 15 pkt baz. do 3,75 proc., a 10-letnich do 4,1840 proc. Złoty stracił do euro prawie 5 groszy, wczoraj wyceniano go na 4,1663 za euro.
Duży napływ kapitału z zagranicy na rynek długu powinien sprzyjać złotemu. Dzieje się inaczej, bo zagraniczni inwestorzy rzadko pozyskują złote, którymi płacą za papiery, bezpośrednio na rynku kasowym. Najczęściej robią to poprzez instrumenty pochodne, np. transakcje typu Swap. To kontrakt na zakup waluty po ustalonym wcześniej kursie i na jej późniejszą odsprzedaż. Z ostatnich dostępnych danych NBP – z kwietnia 2010 r. – wynika, że 67 proc. dziennych obrotów na polskim rynku walutowym realizowanych jest w ten sposób.