"Deficyt rachunku bieżącego, we wrześniu 2012 r., wyniósł 1.137 mln euro. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1.542 mln euro) i transferów bieżących (17 mln euro) oraz dodatnie salda usług (338 mln euro) i obrotów towarowych (84 mln euro)" - napisano w komunikacie NBP.

"W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1.539 mln euro. Zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego wynikało, przede wszystkim, ze zmiany kierunku, z ujemnego na dodatnie, salda towarów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 705 mln euro" - dodano.

NBP podał, że eksport towarów, we wrześniu 2012 r., oszacowano na poziomie 12.578 mln euro, a import 12.494 mln euro.

"W porównaniu z danymi za wrzesień 2011 r. wartość eksportu towarów była niższa o 36 mln euro, tj. o 0,3 proc., natomiast import towarów zmniejszył się o 388 mln euro, tj. o 3,0 proc. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 84 mln euro i w porównaniu do września 2011 r. poprawiło się o 352 mln euro" - napisano.

We wrześniu 2012 r. saldo transferów z Unią europejską było dodatnie i wyniosło 229 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 3.592 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 361 mln euro. Dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 2.054 mln euro.