Spada również udział Niemiec jako eksportera towarów do Polski. W 9 miesiącach tego roku spadł on do 21,4 proc. z 22,3 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.