Reinwestowane zyski wyniosły 262 mln EUR, natomiast pozostały kapitał, głównie w postaci udzielonych kredytów, to kwota rzędu 1 181 mln EUR - podaje serwis prasowy PAIiIZ,

Adresatem polskich inwestycji bezpośrednich za granicą były przede wszystkim przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania mające swoje siedziby w Luksemburgu (2 852 mln EUR) i na Cyprze (1 258 mln EUR). Inwestycje kierowane były głównie do sektora działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (działalność holdingowa) (2 980 mln EUR), a także do sektora przetwórstwa przemysłowego (918 mln EUR).

W 2011 r. dochody polskich inwestorów bezpośrednich wyniosły 1 206 mln EUR i były o 243 mln EUR (tj. o 25 proc.) większe niż przed rokiem. Dochody w 2011 r. pochodziły głównie z Cypru (411 mln EUR), Luksemburga (300 mln EUR) i Niemiec (195 mln EUR). W ujęciu sektorowym, najwięcej dochodów generował sektor działalności finansowej i ubezpieczeniowej (437 mln EUR), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i inne (242 mln EUR), a także przetwórstwa przemysłowego (192 mln EUR). Wartość transakcji w ramach kapitału w tranzycie w 2011 r. wyniosła 1 468 mln EUR i była o 113 mln EUR większa niż rok wcześniej.