List intencyjny przewiduje m.in. dwa alternatywne warianty inwestycji ARP w akcje Polimeksu. Według pierwszego z wariantów ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za kwotę nie większą niż 250 mln zł, a według drugiego - ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za nie mniej niż 150 mln zł oraz warranty subskrypcyjne.

ARP pomoże, jeśli Polimex dogada się z wierzycielami

Objęcie akcji przez ARP zostało uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w liście intencyjnym, w tym od zawarcia przez spółkę porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami finansowymi. "List intencyjny umożliwia objęcie przez ARP nowo wyemitowanych akcji spółki uprawniających do wykonywania do ok. 32,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, uwzględniając przyszłe emisje zaplanowane w ramach programu restrukturyzacyjnego spółki tj. emisję skierowaną do obligatariuszy spółki ("Emisja w celu Konwersji") oraz ewentualną emisję skierowaną do obecnych akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.

"W ramach realizowanej strategii finansowania zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału spółki lub gwarantowaniu emisji akcji. ARP jest podmiotem, który jako pierwszy wyraził zainteresowanie współpracą. Będziemy dążyć do wypracowania rozwiązania optymalnego z punktu widzenia wszystkich interesariuszy i samej spółki" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polimeksu Robert Oppenheim.

Polimex zwołał NWZ na 15 października, które zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę ok. 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać ok. 235 mln zł. Akcjonariusze zdecydować mają także w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

ARP pomaga na zasadach komercyjnych

ARP na swojej stronie internetowej poinformowała w środę, że Agencja weźmie udział w projekcie na zasadach komercyjnych. "Zaangażowanie ARP w finansowanie Polimexu Mostostal ma zapewnić spółce stabilizację działalności oraz umożliwić realizację kluczowych, z punktu widzenia interesów państwa, projektów w obszarze energetyki" - czytamy. Dodała, że list intencyjny obowiązuje przez 3 miesiące od daty podpisania.

Polimex-Mostostal to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku, działa jako generalny wykonawca w branży m.in. chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego, budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Strategiczne kontrakty Polimeksu to budowa: elektrowni w Opolu dla PGE i elektrowni w Kozienicach dla Enei. Spółka realizuje też kontrakty drogowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Polimex-Mostostal ma ponad 10-letni staż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W II kw. 2012 r. spółka miała 387,98 mln zł straty netto w porównaniu do 13,3 mln zł zysku netto przed rokiem. Rynek oczekiwał, że strata wyniesie 72,1 mln zł straty. Strata okazała się wyższa m.in. z powodu przeprowadzonej przez spółkę wyceny kontraktów drogowych.