"Chcemy, żeby do końca 2015 r. lub nawet wcześniej Agencja Rozwoju Przemysłu spełniała kryteria spółki publicznej. Nie oznacza to wprost debiutu na GPW, ale nowy model funkcjonowania Agencji. Dopiero w dalszej kolejności rozważymy częściowe upublicznienie" - powiedział wiceminister.

Przypomniał, że w tym roku ARP przyjęła strategię na lata 2012-2015. "Jest to dokument nowy, ale nie można wykluczyć, że będzie ulegał modyfikacjom w odpowiedzi na zmiany rynkowe. Musimy dostrzegać takie wyzwania, jak załamanie akcji kredytowej banków komercyjnych, wycofywanie się banków z finansowania dużych projektów, w tym projektów energetycznych. Tu musi być przestrzeń, której wykorzystanie pozwoli na rozwój Agencji w kolejnych obszarach biznesowej aktywności" - powiedział.

Zaznaczył, że Ministerstwu Skarbu Państwa zależy, żeby ARP nie była tylko podmiotem, który ratuje firmy będące w trudnej sytuacji. "Chcemy, żeby ARP nastawiła się na rozwój - nowe projekty, w tym energetyczne. Tutaj jest przestrzeń dla Agencji. Z drugiej strony chcemy, żeby ARP mocniej, bardziej ryzykownie angażowała się w projekty innowacyjne, np. grafen. Chcemy, żeby takich projektów Agencja potrafiła znaleźć więcej na rynku i żeby nie bała się w tego typu przedsięwzięcia angażować" - zaznaczył.

Jak mówił, w nowej strategii ARP przewidziano więcej środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw na ratowanie lub restrukturyzację. Wzrosną one o ok. 10-12 proc. w stosunku do obecnych, do ok. 700 mln zł. "Nastąpi również wzrost o 25 proc. salda pożyczek udzielanych osobom prawnym, do poziomu ok. 700 mln zł, oraz wzrost salda poręczeń i gwarancji udzielanych podmiotom do poziomu 900 mln zł" - powiedział.

Strategia zakłada też zwiększenie poziomu finansowania inwestycji z wykorzystaniem kapitału obcego z obecnych 5 proc. do ok. 15-20 proc. oraz ponad dziesięciokrotny wzrost wartość finansowania projektów innowacyjnych - z obecnych 55 mln zł do ponad 600 mln zł.