Blisko 78 proc. polskich przedsiębiorstw w ciągu ostatniego roku padło ofiarą kradzieży i oszustw ze strony pracowników - wynika z raportu przygotowanego przez firmę Euler Hermes przy współpracy z Pracodawcami RP.

Z badań, które zostały zaprezentowane w czwartek wynika, że liczba ta nie zwiększyła się zasadniczo w porównaniu z ostatnimi badaniami z 2010 r. - wówczas było to 77 proc. Jednak poziom zjawiska jest nadal wysoki i wzbudza niepokój wśród zarządzających firmami.

Z badania wynika, że 26 proc. ankietowanych pracodawców, którzy w ostatnim roku mieli do czynienia z tzw. anomią pracowniczą (padli ofiarą oszustwa lub kradzieży), wskazało na 1-2 takie zdarzenia, 16 proc. odnotowało 3-5 takich incydentów, a 8 proc. - ponad 20. Za największą plagę przedsiębiorcy uznali przywłaszczenia (36 proc.), a na drugim miejscu wskazali kradzieże (28 proc.). Wśród innych rodzajów nadużyć wymieniano: oszustwo - 16 proc., oszustwo komputerowe - 4 proc. oraz fałszerstwo - 2 proc.

Mówiąc o konkretnych przypadkach nadużyć w poszczególnych firmach, ankietowani wskazali: korzystanie z komputera służbowego, telefonu czy samochodu do celów prywatnych (30 proc. odpowiedzi), nadużycia związane z wydatkami służbowymi pracownika (27 proc.) oraz przywłaszczenie bądź kradzież ruchomości - 23 proc.

Z badania wynika, iż najczęstszymi sprawcami nadużyć są pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia (28 proc. odpowiedzi), działów sprzedaży (20 proc.). Ankietowani pracodawcy wymieniali również przypadki nadużyć wśród pracowników IT (13 proc.) oraz finansów (3 proc.).

"Mówiąc o liczbie przypadków nadużyć, należy również spojrzeć na ich wartość. Nadal dominują przestępstwa na jednostkowe kwoty poniżej 50 tys. złotych (52 proc). Jedynie 4 proc. sprzeniewierzeń dotyczy kwot powyżej 200 tys. złotych" - czytamy w raporcie.

W swojej ankiecie Euler Hermes oraz Pracodawcy RP zapytali również o to, jakie kroki podejmuje firma po wykryciu nadużyć. Najczęściej są to konsekwencje dyscyplinarne (56 proc.), a 48 proc. ankietowanych przedsiębiorstw po wykryciu przestępstwa zmieniło procedury. Jednocześnie 40 proc. z nich przeprowadziło wśród pracowników kampanie informacyjne dotyczące polityki bezpieczeństwa. Tylko jedna czwarta zdecydowała się na zgłoszenie sprawy na policję i wystąpienie na drogę prawną przeciwko pracownikowi.

Badanie wykazało, że najczęściej kradzieże popełniają pracownicy w wieku 26-40 lat (60 proc. wszystkich sprzeniewierzeń), w 90 proc. są to mężczyźni, których statystyczny staż pracy wynosi 4-10 lat (ponad 50 proc. wszystkich sprzeniewierzeń). W 59 proc. są to szeregowi pracownicy.

W ocenie Pracodawców RP, aby ograniczyć zjawisko anomii pracowniczej, konieczne są rozwiązania w sferze psychologicznej i finansowej, ważne są także szkolenia i edukacja oraz wypracowanie jasnych zasad i standardów zachowań obowiązujących w firmie.