Powołanie zespołu koordynującego ds. przestępstw finansowych, rozszerzenie uprawnień kontroli skarbowej, zaostrzenie kar za prowadzenie bezprawnej działalności bankowej - to propozycje zmian, które po sprawie Amber Gold chciałby wprowadzić minister finansów Jacek Rostowski. Jesli firma znajdzie się na liście KNF, rusza kontrola służb finansowych...

Rostowski, przedstawiając informację o działaniach instytucji państwowych w sprawie Amber Gold, przypomniał, że 16 sierpnia zwołał posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej, a następnie - w ramach KSF - powołał grupę roboczą w celu wypracowania rozwiązań utrudniających działalność takim podmiotom, jak gdańska spółka.

KNF będzie miał nowe kompetencje - będzie prowadził postępowanie wyjaśniające

Zaprezentował też wstępne wnioski wypracowane przez grupę. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja nadania Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień do żądania informacji od podmiotów spoza sektora bankowego, np. w trybie postępowania wyjaśniającego, co do których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność parabankową. Obecnie - przypomniał - takie uprawnienia KNF ma jedynie w stosunku do podmiotów już objętych jej nadzorem.

KNF ze zbrojnym ramieniem: ABW, CBA, skarbówka...

"Dodatkowo w przyszłości KNF będzie informować Prokuraturę Generalną, a także CBA, ABW i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o złożeniu zawiadomienia do prokuratury" - zaznaczył Rostowski.

Będzie nowa instytucja ds. przestępczości finansowej

Według niego, konieczne jest powołanie zespołu koordynującego działania służb i instytucji w zakresie przestępczości finansowej i gospodarczej w celu lepszej wymiany informacji między instytucjami centralnymi odpowiedzialnymi za funkcjonowanie rynku finansowego oraz zwalczającymi przestępstwa gospodarcze.

Listę ostrzeżeń będzie publikował UOKiK

Minister finansów opowiedział się też za rozszerzeniem uprawnień kontroli skarbowej na wszystkie przestępstwa finansowe na dużą skalę i rozszerzenie zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jego zdaniem, warto byłoby również, aby własną listę ostrzeżeń - na wzór listy, którą publikuje KNF - sporządzał UOKiK. "Taka zintegrowana lista ostrzeżeń powinna być szeroko upowszechniona przez media w ramach świadczenia misji publicznej" - podkreślił Rostowski.

Wyższe kary za prowadzenie działalności bankowej bez pozwolenia

W jego ocenie, niezbędne jest ponadto zaostrzenie sankcji karnej za prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia.

Szkolenia dla sędziów i prokuratorów nt. piramid finansowych

Szef resortu finansów zaproponował też rozszerzenie prowadzonych dotychczas szkoleń dla sędziów i prokuratorów poświęconych rynkowi finansowemu i przestępstwom na nich dokonywanym, szczególnie piramidom finansowym. Jest to szczególnie istotne - jak przekonywał Rostowski - w przypadku tych sędziów i prokuratorów, którzy w przyszłości będą zajmować się sprawami gospodarczymi oraz pracować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

"Należy rozważyć, czy aplikanci nie powinni odbywać obowiązkowych praktyk w urzędzie KNF, Ministerstwie Finansów, urzędach skarbowych i UOKiK" - powiedział Rostowski. Jak dodał, podobne szkolenia powinny objąć też funkcjonariuszy CBA, ABW, policji oraz Wywiadu Skarbowego.

Obecność na liście ostrzeżeń oznacza uruchomienie kontroli

Zadeklarował, że wobec tych podmiotów, które znalazły się na liście ostrzeżeń KNF, będzie automatycznie uruchamiał kontrolę ze strony podległych mu służb skarbowych.