Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratur doniesienia w sprawie kilkunastu - poza Amber Gold - parabanków, które przyjmują depozyty od swoich klientów - poinformowała w poniedziałek PAP Katarzyna Mazurkiewicz z biura prasowego KNF.

Oprócz Amber Gold na liście podmiotów, które prowadzą działalność bankową bez zezwolenia Komisji jest jeszcze 15 podmiotów. W stosunku do wszystkich - z wyjątkiem firmy, która ma siedzibę w Panamie - Komisja złożyła (w latach 2008-2012) doniesienia do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Doniesienia do prokuratury dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa

"Należy pamiętać, iż KNF pozbawiona jest jakiegokolwiek instrumentu nadzorczego w stosunku do podmiotów działających bez zezwolenia, w szczególności nie może przeprowadzać w nich kontroli. Co więcej środki finansowe powierzone takim podmiotom nie podlegają ochronie np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co ma miejsce w przypadku instytucji bankowych czy też systemu rekompensat w przypadku domów maklerskich" - przypomniała Mazurkiewicz.

Dodała, że jedyną rzeczą, którą KNF może zrobić w przypadku podejrzenia łamania przepisów przez podmiot działający bez zezwolenia, jest skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

"W większości przypadków wpis podmiotu do rejestru ostrzeżeń publicznych jest równoznaczny z wysłaniem przez nas takiego zawiadomienia" - podkreśliła Mazurkiewicz.

Wśród podmiotów, które KNF podejrzewa o przyjmowanie depozytów bez zezwolenia jest (poza Amber Gold): Finroyal FRL Capital Limited (zawiadomienie w tej sprawie KNF złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w styczniu 2008 r.), Flexworld Inc. (zawiadomienie trafiło w lutym 2008 r. do Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim i Głównego Inspektora Informacji Finansowej), a także Weksel Bank Aida System z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (w sierpniu 2009 r. KNF zwróciła się w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie).

Na liście są też GoGo20 Poland (w lutym 2010 r. zawiadomienie trafiło do Komendy Głównej Policji), spółka DOBRALOKATA (w kwietniu 2010 r. KNF wysłała doniesienie do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu Psie-Pole), Pozabankowe Centrum Finansowe (sprawa trafiła w październiku 2010 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie), a także P.H.U. PROMOTOR (o jej działalności w grudniu 2010 r. Komisja powiadomiła Prokuraturę Rejonową Wrocław Krzyki-Zachód).

Ponadto KNF wysłała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez: Care&Cash z Wrocławia, KASOMAT.PL z Wrocławia, Lex-Security z Mysłowic, Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe ze Stargardu Szczecińskiego, Socket Resources GmbH reprezentowanej w Polsce przez Marka Jachowicza, IPI CAPITAL z Warszawy, spółkę NOVA NEW z Katowic.

Poza tym na liście firm podejrzanych o działalność parabankową jest Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie.

Dodała, że na stronie internetowej KNF - dzięki specjalnej wyszukiwarce - można sprawdzić, czy dany podmiot jest nadzorowany przez Komisję.

Lista firm objętych procedura ostrzegawczą KNF (zamieszczona na stronie internetowej KNF)

Ostrzeżenie przed powierzaniem środków firmom bez licencji KNF

1. Finroyal FRL Capital Limited

2. Flexworld Inc.

3. Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie

4. Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

5. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

6. GoGo20 Poland

7. DOBRALOKATA Sp. z o.o.

8. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.

9. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

10. Care&Cash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

11. KASOMAT.PL SA, Wrocław

12. Lex-Security, Mysłowice

13. Centrum Inwestycyjno - Oddłużeniowe sp. z o.o. Stargard Szczeciński

14. Socket Resources GmbH reprezentowana na terytorium RP przez Marka Jachowicza; biuro operacyjne w Polsce - Warszawa

15. IPI CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

16. NOVA NEW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

GWARANTOWANIE WYPŁAT ŚRODKÓW ULOKOWANYCH W PODMIOTACH, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ZEZWOLENIA KNF

1. Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej:

1. Goldmill Wagner Associates (Kostaryka, Korea Południowa)

2. Bentley International Management Ltd.

3. KPconsulting

4. SWF Trading

5. Private Equity Placement

6. Global Pension Plan

7. Plus500 Ltd, Belize

8. Centrum Doradztwa Finansowego Invest Kredyt Piotr Marcinkowski

9. Synergy Group Doradcy Finansowi, Tomasz Polaczek

10. Kancelaria Finansowa&Klub Inwestora Marek Hanczakowski

11. EMG Finance Michał Grabowski

UŻYWANIE NAZWY "FUNDUSZ INWESTYCYJNY" W SPOSÓB NIEUPRAWNIONY

Wymienione podmioty, używają w sposób nieuprawniony określeń zarezerwowanych dla licencjonowanych przez KNF funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych:


1. BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:

1. Marketingberatung International Consulting sp. z o.o.

2. Braemar Capital Group Inc.

OFEROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Papiery wartościowe wymienionych spółek nie zostały objęte zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym (lub dokonano emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków):

1. RENTIER.DK Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (d. w Zielonej Górze)

2. EUROMEDICUM S.A. z siedzibą w Warszawie

3. Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa)

4. Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu

OFEROWANIE AKCJI ORAZ OPCJI TOWAROWYCH

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na oferowanie klientom na terenie Rzeczypospolitej akcji oraz opcji towarowych.

1. Belmont Equity AG

2. Axen Edler Group International

PROWADZENIE GIEŁD TOWAROWYCH

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia na prowadzenie giełd towarowych:

1. Warszawska Giełda Towarowa SA / WGT SA

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na zawieranie nowych lub przedłużanie istniejących umów:

1. ADB RESO Europa z Litwy

2. Philip Morris International Reinsurance (Ireland) Ltd

3. Healthcare Insurance Inc.