Polska gospodarka naprawdę zaczyna zjazd w dół - jak informuje GUS, Produkt Krajowy Brutto wzrósł w II kw. 2012 roku o 2,4 proc. rok do roku wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 2,9 proc. i po wzroście w I kw. 3,5 proc.. W tym czasie Inwestycje wzrosły o 1,9 proc., a popyt krajowy, dotychczasowy motor polskiej gospodarki, obniżył sie o 0,2 proc. rdr.

"Na spowolnienie tempa wzrostu PKB wpłynęło osłabienie dynamiki spożycia ogółem oraz spadek akumulacji, a w rezultacie - obniżenie o 0,2 proc. popytu krajowego w skali roku, po raz pierwszy od III kwartału 2009 r. (rynek spodziewał się wzrostu o 1,9 proc., po wzroście o 2,7 w I kw. - PAP)" - wyjaśnił Główny Urząd Statystyczny komunikacie dotyczącym wstępnego szacunku PKB w II kw. 2012 r.

Polacy mniej wydają - maleje wzrost gospodarczy

Według urzędu wpływ popytu krajowego na wzrost PKB był negatywny i wyniósł minus 0,2 pkt. proc., w tym - wpływ spożycia ogółem wyniósł 0,9 pkt. proc. (wyłącznie w związku ze wzrostem spożycia indywidualnego, przy neutralnym wpływie spożycia publicznego). "Znacznie większy niż w poprzednich kwartałach był pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego (2,6 pkt. proc.), co było związane ze spadkiem importu, przy (nieco) wolniejszym niż w poprzednich kwartałach wzroście eksportu" - napisano w komunikacie GUS.

Zgodnie z komunikatem spożycie ogółem w II kw. 2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. wzrosło o 1,1 proc. Wzrost spożycia indywidualnego wyniósł 1,5 proc., natomiast mniejszy niż w poprzednim kwartale był spadek spożycia publicznego (0,1 proc.).

Jest też mniej inwestycji

Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2012 r. (inwestycje - PAP) były o 1,9 proc. wyższe niż przed rokiem (rynek spodziewał się wzrostu o 5,5 proc. - PAP), wobec 6,7 proc. w I kw. i 6,8 proc. przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 18,1 proc., podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej (wartość produktów i usług wytworzona przez wszystkie krajowe jednostki pomniejszona o koszty ich wytworzenia - PAP) w II kwartale 2012 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, była wyższa o 2,2 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 1,4 proc. w stosunku do wysokości poziomu przed rokiem" - wyjaśnił GUS.

Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 0,3 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej o 9,6 proc. "W II kwartale 2012 r. zanotowano znaczny wzrost wartości dodanej brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku - o 20,1 proc. (po kilku kwartałach niskiej dynamiki), głównie z tytułu poprawy w instytucjach ubezpieczeniowych" - dodano.

Urząd wskazał w komunikacie, że w porównaniu z poprzednim kwartałem, w II kwartale 2012 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,4 proc. Popyt krajowy w II kw. 2012 r. spadł realnie o 0,7 proc., spożycie ogółem w II kwartale 2012 r. wzrosło realnie o 0,3 proc., natomiast spożycie indywidualne wzrosło realnie o 0,4 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2012 r. wzrosły realnie o 0,3 proc. Natomiast wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2012 r. wzrosła realnie o 0,6 proc.