Według wyliczeń PAP penetracja rynku komórkowego na koniec drugiego kwartału 2012 roku wyniosła 136,5 proc. wobec 134 proc. w pierwszym kwartale 2012 roku i wobec 127 proc. w drugim kwartale 2011 roku.

Penetracja w drugim kwartale 2012 roku obliczona została na podstawie danych o liczbie ludności Polski z maja, która wynosiła - według GUS - 38,208 mln osób.