Analitycy Bank of America Merrill Lynch i Credit Suisse w perspektywie najbliższych 3 miesięcy oczekują osłabienia wspólnej europejskiej waluty, głównie z powodu kondycji Hiszpanii, Włoch i Grecji. W horyzoncie 3 miesięcy spodziewają się osłabienia złotego.

"Kryzys bankowy w Hiszpanii, trudności z finansowaniem się na rynku obligacji, z którymi mają do czynienia Hiszpania i Włochy, niepewność w Grecji, utrzymująca się mimo utworzenia nowego rządu i bardziej "gołębi" EBC wywierają presję na osłabienie euro w krótkim okresie" - uważają analitycy Bank of America Merrill Lynch.

"Perspektywa wzrostu gospodarki eurostrefy w drugim półroczu br. będzie się nadal pogarszać, a we wrześniu zanosi się na kolejną obniżkę głównej stopy procentowej eurolandu i dłuższy okres utrzymywania jej na rekordowo niskim poziomie 0,5 proc." - dodają.

Euro w dół do dolara

Credit Suisse przewiduje zaś, że w okresie trzech miesięcy kurs eurodolara obniży się do 1,19, a w okresie 12 miesięcy wyniesie 1,21. Analitycy banku niepokoją się niekorzystną dynamiką wzrostu gospodarki hiszpańskiej i włoskiej, stwarzającą w ich odczuciu poważne przeszkody w rządowych planach redukcji deficytu.

Polska traci na osłabiającej się strefie euro

Credit Suisse nastawiony jest pesymistycznie także wobec walut Europy Centralnej. W horyzoncie trzech miesięcy zakłada osłabienie złotego do 4,45 PLN/EUR, a w horyzoncie 12 miesięcy umocnienie do 4,15 PLN/EUR.

W uzasadnieniu bank wskazuje, iż Polska wystawiona jest na ryzyko związane ze strefą euro i zależna od zagranicznego kapitału, finansującego stosunkowo wysokie ujemne saldo rachunku obrotów bieżących.

"Polska odczuje skutki nadciągającego osłabienia i wzrost ryzyka systemowego eurostrefy" - stwierdza CS w swych prognozach. Bank nie przewiduje zmian stóp procentowych w Polsce do końca 2012 r.