Na koniec maja tego roku zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 799,15 mld zł, czyli było o 3,4 proc. większe niż na koniec kwietnia br. - poinformował w piątek resort finansów.

W porównaniu z końcem 2011 r. zadłużenie wzrosło o 28 mld zł, czyli o 3,6 proc. "Wzrost długu od końca 2011 r. wynikał przede wszystkim z finansowania deficytu budżetu państwa (27,0 mld zł). Wzrost zadłużenia w maju 2012 r. był związany głównie z osłabieniem złotego" - napisano w komunikacie.

Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec maja 543 mld zł i było o 1,6 proc większe niż na koniec kwietnia br.

Od początku roku dług wzrósł o 3,5 proc., czyli o 18,3 mld zł.

Zadłużenie zagraniczne na koniec maja wyniosło 256,1 mld zł, co oznacza wzrost o 7,6 proc. wobec kwietnia. Od początku roku wzrost wyniósł 3,9 proc., czyli o 9,7 mld zł.

MF podał też, że 65,5 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane jest w euro. Dług w dolarach stanowi 19,3 proc., we frankach szwajcarskich - 7,6 proc., a w jenach - 7,7 proc. (PAP)

rbk/ mj/ jtt/ amac/