Wzrasta zaufanie inwestorów do Polski, rentowności polskich obligacji denominowanych w euro osiągnęły w piątek najniższe w historii poziomy - poinformował minister finansów Jacek Rostowski, cytowany w piątkowym komunikacie resortu finansów.

Zgodnie z komunikatem rentowność obligacji denominowanych w euro wynosiła w piątek rano w przypadku obligacji dwuletnich - 0,818 proc., w przypadku pięcioletnich - 1,899 proc., a w przypadku dziesięcioletnich - 3,092 proc.

Zdaniem Rostowskiego to najniższe poziomy w historii. Minister zwrócił uwagę, że rentowność obligacji dziesięcioletnich denominowanych w złotych spadła poniżej 5 proc., poziomu najniższego od marca 2006 r.

"To kolejny sygnał o rosnącym zaufania inwestorów do Polski, która od 2007 r. odnotowuje najwyższy wzrost gospodarczy wśród wszystkich krajów UE, dzięki czemu jest postrzegana jako bezpieczna przystań" - uważa minister.

Podkreślił, że "spadające odsetki od długu to efekt działań podejmowanych przez rząd: systematyczne ograniczanie deficytu i przeprowadzenie reformy emerytalnej, która zapewni stabilność finansów publicznych w długim okresie".