"Zarząd Poczty Polskiej wnikliwie przeanalizuje różne warianty z perspektywy wzrostu wartości grupy Poczty Polskiej, korzyści jej właściciela i pracowników. Pogłębionemu badaniu poddane będą skutki ewentualnej zmiany modelu dystrybucji usług bankowych w naszej grupie, z uwzględnieniem wpływu na jej długoterminowe wyniki finansowe" - podała Poczta w komunikacie.

"Informacja o zainteresowaniu PKO Banku Polskiego pogłębieniem współpracy z Bankiem Pocztowym potwierdza, iż głębokie zmiany przeprowadzane w grupie Poczty Polskiej zwiększają wartość grupy i są pozytywnie oceniane przez rynek" - podano także. Według wcześniejszych doniesień mediów, PKO BP negocjuje z Pocztą Polską strategiczny alians. Sojusz ma być zbudowany na podstawie dwóch filarów. Pierwszym jest podpisanie długoletniej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych w placówkach pocztowych pod marką Banku Pocztowego (BP).

Drugim przejęcie przez PKO BP od Poczty za około 240 mln zł 75% minus jedna akcja udziałów w BP. Obecnie PKO BP posiada 25% plus jedną akcję. W maju prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak informował, że Poczta rozpoczęła już proces zmiany struktury przychodów w związku z liberalizacją rynku usług pocztowych, która wejdzie w życie w styczniu 2013 r. Jedną z jej konsekwencji będzie spadek przychodów z tradycyjnych usług pocztowych. "Usługi finansowe są jednym z trzech kluczowych kierunków strategicznych rozwoju Poczty Polskiej na najbliższe lata. Korzystając z rozległej sieci sprzedaży produktów i doświadczeń Banku Pocztowego dynamicznie rozwijamy sprzedaz usług finansowych. Ma ona zrekompensować zmniejszające się przychody z tradycyjnych usług świadczonych przez Pocztę, co wynika z nieuchronnych zmian rynku i technologii" - podano także w komunikacie.

Z kolei Bank Pocztowy w maju poinformował, że w związku z niepewną sytuacją na rynku kapitałowym akcjonariusze odłożyli do jesieni decyzję o upublicznienia spółki na warszawskiej GPW. Wówczas scenariuszem bazowym zapisanym w zaktualizowanej strategii Banku Pocztowego na lata 2012-2015 było IPO, jednak zarząd przyznał, że rozważane są także inne opcje dokapitalizowania banku, zarówno przez obecnych akcjonariuszy, jak i inwestorów finansowych. Zysk netto Banku Pocztowego w I kw. 2012 r. wyniósł 5,1 mln zł i był wyższy o 34% w skali roku.

W ub. roku bank wypracował 27 mln zł (wzrost o 84% r/r). Zysk brutto grupy Poczty Polskiej wyniósł 205,9 mln zł w 2011 r. i był wyższy o 152% w skali roku. Zysk do dyspozycji (po odliczeniu kwoty ustawowej dywidendy, stanowiącej 15% rocznego zysku netto) wyniósł 128,4 mln zł i był wyższy o 143,6% w skali roku. Przychody Poczty Polskiej spadły w 2011 r. o 2,1% w skali roku do 6,38 mld zł. W tym czasie koszty spadły o 3,6% do 6,22 mld zł. Przychody grupy spadły o 1,4% w skali roku do 6,79 mln zł, zaś koszty ogółem spadły w skali roku o 3,2% do 6,59 mld zł.