"To jest słuszny kierunek. Jest to zresztą zgodne z rekomendacja KNF-u. Powinno to być uzgodnione z właścicielem Poczty Polskiej (ze Skarbem Państwa - PAP)" - powiedział dziennikarzom Budzanowski, pytany o potencjalny zakup Banku Pocztowego przez PKO BP.

PKO BP chce wykorzystać okienka pocztowe do sprzedaży swoich produktów finansowych

Jak informowały w czwartek media, PKO BP negocjuje z Pocztą Polską strategiczny alians. Sojusz ma zostać zbudowany na podstawie dwóch filarów - pierwszym jest podpisanie długoletniej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych w placówkach pocztowych pod marką Banku Pocztowego, drugim zaś przejęcie przez PKO BP od poczty za ok. 240 mln zł 75 proc. udziałów w Banku Pocztowym. Obecnie ma 25 proc. plus jedną akcję.

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. Zatrudnia ponad 27 tys. pracowników oraz dysponuje największą siecią sprzedaży w Polsce. Składa się na nią ponad 1100 oddziałów oraz ponad 1200 agencji. Ponadto bank prowadzi ponad 6 mln rachunków osobistych, a liczba wydawanych kart bankowych przekroczyła 7 mln.

Głównym akcjonariuszem PKO BP jest Skarb Państwa - posiada 40,99 proc. akcji banku.

Zysk brutto Poczty Polskiej w 2011 roku sięgnął 158,8 mln zł, a zysk brutto Grupy Poczty Polskiej wzrósł do 205,9 mln zł. Zysk brutto poprawiła w ubiegłym roku każda ze spółek Grupy, przede wszystkim Bank Pocztowy, którego wynik brutto poprawił się o ponad 114 proc. rok do roku i wyniósł 37,5 mln zł. Władze Poczty Polskiej informowały niedawno, że rozwój usług bankowo-ubezpieczeniowych jest jednym z najważniejszych obszarów, w których Poczta będzie zwiększała swoją obecność.

Głównym akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Poczta Polska - posiada ok. 75 proc. akcji.