Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) otrzymały zwrot 11,8 mln zł podatku VAT, podała spółka w komunikacie.Według zarządu środki te pomogą w dalszej realizacji podstawowej działalności operacyjnej polegającej na produkcji i sprzedaży kruszyw łamanych.

"Dodatkowe środki, które pojawiły się w spółce są kolejnym argumentem uprawdopodabniającym układ. Oczekujemy, że decyzja w sprawie naszego wniosku dotyczącego zamiany opcji upadłościowej z likwidacyjnej na układową zapadnie w ciągu najbliższych dni" – powiedział prezes Mariusz Roman, cytowany w komunikacie. Spółka przypomina, że nowy Zarząd DSS składający się z przedstawicieli głównych wierzycieli spółki złożył 19 czerwca wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku Spółki na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

"Mamy konkretny plan na uratowanie spółki, który popiera zdecydowana większość wierzycieli i pracowników. Warto podkreślić, iż układ ma poparcie również naszych kontrahentów, gdyż tylko w ten sposób mają oni gwarancję ciągłości i terminowości dostaw. DSS dysponuje kruszywami, które są stosunkowo trudno dostępne na rynku, zwłaszcza w dużych ilościach. Do realizacji tego planu potrzebna jest więc tylko pozytywna decyzja sądu i zamiana opcji upadłości z likwidacyjnej na układową" - dodał członek zarządu DSS Rafał Abratański.

Plany w sferze działalności operacyjnej na najbliższe 12 miesięcy zakładają utrzymanie produkcji na wysokim poziomie, wzmocnienie pozycji rynkowej, rozbudowę działu sprzedaży, wykorzystanie nowych kanałów dystrybucji kruszyw, zagospodarowanie posiadanych wytwórni mas bitumicznych i betonu, a także realizację programu inwestycyjnego na poziomie 4 mln zł obejmującego instalację odpylającą w Piławie Górnej oraz inwestycje niezbędne dla dalszego rozwoju kopalni. "Duże nadzieje wiążemy też z projektami innowacyjnymi, do których należy produkcja bloków i płyt z wykorzystaniem pyłu amfibolitowego.

Przedsięwzięcie to mogłoby być realizowane przez naszą spółkę zależną – DB Beton. Pozyskała ona ostatnio możliwość dużego dofinansowania dla tego projektu " - wyjaśnił Mariusz Roman. Grupa DSS realizuje produkcję i sprzedaż kruszyw na wysokim poziomie. W okresie od stycznia do maja 2012 r. wyprodukowano ok. 1.714 ton a sprzedano 1.785 tys. ton, z czego w samym pierwszym kwartale było to odpowiednio 1.128 tys. ton (produkcja) i 898 tys. ton (sprzedaż). "DSS powoli odbudowuje zaufanie na rynku o czym świadczy fakt, iż maj był pod względem sprzedaży najlepszym miesiącem br.

Portfel kontraktów wypełniony jest już w ok. 60% na drugą połowę 2012 r., a aktualnie negocjowane są zamówienia na ok. 1 mln ton na ten rok. W najbliższym czasie planowane jest również ofertowanie kontraktów na ok. 5,8 mln ton na lata 2012-2013" – podsumował Roman. Grupa zanotowała w I kw. br. przychody ze sprzedaży w wysokości 32,5 mln zł wobec 76,3 mln zł, a obniżka wartości wynikała głównie z braku wliczania do wartości tegorocznej sprzedaży wartości transportu kruszyw. Zysk grupy na poziomie operacyjnym wyniósł 10 mln zł (wzrost o 55% r/r) oraz 22,2 mln zł na poziomie EBITDA (wzrost o 51% r/r).

Na skutek wysokich kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia grupa zakończyła I kw. br. stratą netto w wysokości 3,6 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie ub.r.