Skonsolidowana strata Dolnośląskich Surowców Skalnych w 2011 r., według szacunkowych, nieaudytowanych danych, wyniosła 194,5 mln zł. Jako główne przyczyny strat na kontraktach drogowych przedstawiciele spółki podali: wzrost cen asfaltów, paliw, niedoszacowanie kosztów prac ziemnych oraz brak możliwości waloryzacji kontraktu z GDDKi

Strata operacyjna DSS w 2011 r. wyniosła 165,4 mln zł, a przychody osiągnęły 589,2 mln zł.

Straty na projektach drogowych, w tym na A2

"Te straty wynikają z zaangażowania w projekty drogowe, czyli budowę odcinka autostrady A2. Wszystkie straty na realizowanych przez DSS kontraktach drogowych są już zawarte w tych wynikach" - powiedział na konferencji wiceprezes spółki Rafał Abratański.

Reklama

Abratański dodał, że według szacunkowych danych zysk EBITDA spółki ze sprzedaży kruszyw wyniósł w 2011 r. 46,6 mln zł.

Reklama

"Ten wynik pokazuje, jaki jest potencjał spółki do generowania gotówki z bieżącej, podstawowej działalności. Chcemy, aby to te przepływy były gwarantem realizacji układu" - powiedział.

Dodał, że spółka koncentruje się obecnie tylko na działalności podstawowej; negocjuje ponadto na ten rok kontrakty na sprzedaż 1 mln ton kruszyw.

Spółka chce zmienić upadłość likwidacyjną na układową

We wtorek późnym popołudniem Dolnośląskie Surowce Skalne poinformowały, że złożyły do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku spółki na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

"Głównym celem złożenia wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego jest umożliwienie dalszej działalności i rozwój spółki, zaś w ocenie zarządu spółki realizacja układu w najpełniejszy sposób zaspokoi żądania wierzycieli i akcjonariuszy" - podała spółka w komunikacie.

Restrukturyzacja finansowa, zaplanowana w postępowaniu układowym, zakłada między innymi istotne zmniejszenie zadłużenia finansowego DSS poprzez częściową konwersję tego zadłużenia na kapitał oraz wpływ nowych środków w kwocie ok. 30 mln zł.

Jak na razie sąd ogłosił upadłość likwidacyjną DSS

17 kwietnia Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Dolnośląskie Surowce Skalne, a 24 kwietnia ówczesny zarząd spółki złożył zażalenie na tę decyzję. W maju syndyk masy upadłościowej spółki złożył z kolei do Sądu wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego z powodu braku środków na pokrycie jego kosztów.

Po złożeniu wniosku o zmianę opcji upadłości Sąd będzie jednocześnie rozpatrywał oba wnioski (o zmianę opcji upadłości oraz umorzenie postępowania) oraz zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego.

Jak poinformowali na konferencji przedstawiciele DSS, prawo upadłościowe nie nakłada na Sąd żadnych ograniczeń czasowych przy rozpatrywaniu takich wniosków.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółka informowała, że bezpośrednie przyczyny jej niewypłacalności wynikają z zaangażowania w realizację projektów drogowych, w szczególności projektu budowy autostrady A2. DSS w konsorcjum z Bogl a Krysl przejęło budowę odcinka C autostrady A2 Stryków Konotopa po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z chińskim konsorcjum Covec. Nowi wykonawcy zobowiązali się ukończyć autostradę do października 2012 r. - z tym, że miała ona być przejezdna jeszcze przed Euro 2012.